Wat komt er op mij af

De aankoop van een nieuwbouwwoning is een vooral een leuke maar soms ook hectische periode, er komt namelijk veel bij kijken. Daarnaast komt u als koper voor veel belangrijke keuzes te staan. Om het proces inzichtelijk te maken, hebben wij acht stappen voor u op een rij gezet: van oriëntatie tot en met de oplevering van de woning! Op deze manier weet u wat u kunt verwachten!

Stap
1

Geïnteresseerd? Maak een afspraak met de makelaar

Stap 1

De zoektocht naar een nieuwe woning begint met twee cruciale vragen: Waar wilt u wonen? En hoe wilt u wonen?
Is tijdens deze zoektocht uw oog gevallen op een woning in het Avondviolier Ovezande ? Meld u dan direct aan via de projectwebsite! Vanaf dat moment blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het project. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd door de AM verkoopmanager. Tevens kunt u de verkoopbrochure aanvragen en u laten inspireren door de mogelijkheden die de woningen in het Avondviolier Ovezande u te bieden hebben.

Bent u enthousiast geworden en is de woning in het project Avondviolier Ovezande helemaal wat u zoekt? Maak dan een afspraak met een van onze makelaars voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek zal de makelaar u alles vertellen over het plan en de woning waar u een optie op heeft. U krijgt de volledige koperscontractmap mee naar huis om alles nog eens rustig door te nemen. Wilt u een uitbouw, een dakkapel of een extra badkamer? Al uw vragen worden direct beantwoordt of uitgezet naar de AM verkoopmanager of Woonadviseur.

Stap
2

Regel uw financiering

Stap 2

Nadat u een gesprek heeft gehad met de makelaar, zult u een veel beter beeld hebben van het plan en de woning. Bij de overweging om een woning te kopen binnen het Avondviolier Ovezande is het belangrijk om te kijken of uw wensen financieel haalbaar zijn binnen uw budget dat u in gedachte heeft. Het is verstandig om hierover een afspraak te maken met een hypotheekadviseur. Hij of zij zal u adviseren om tot de juiste keuze te komen. Wanneer u de hypotheek gereed heeft moet u de stukken naar de notaris sturen.

Stap
3

De officiële aankoop van uw nieuwe woning!

Stap 3

Heeft u er een goed gevoel over en past de woning perfect bij uw plaatje? Zijn al uw (voorlopige) vragen beantwoord en heeft u de financiering rond? Dan kunt u een tweede gesprek inplannen bij de makelaar. Dit betreft de tekenafspraak. De makelaar zal de koop-/aannemingsovereenkomst toelichten waarna u bij akkoord deze zal ondertekenen. Hiermee verplicht u zich tot het betalen van de koopsom en de aanneemsom waardoor AM zich als ontwikkelaar zal verplichten tot het leveren van de grond en woningbouw tot de bouw van de woning.

Met de ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst bent u echter nog geen eigenaar van de toekomstige woning. Dit gebeurt pas na passering bij de notaris, oftewel de ondertekening en inschrijving van de transportakte en de hypotheekakte. In de transportakte wordt de overdracht van de grond geregeld. In de hypotheekakte wordt de hypotheek vastgelegd. Dit is pas mogelijk wanneer er voldaan is aan alle opschortende voorwaarden zoals opgenomen in de koop- en aannemingsovereenkomst (minimum verkooppercentage behaald, gronden in eigendom van AM en uitgifte van een onherroepelijke omgevingsvergunning). Gefeliciteerd! Vanaf dan bent u de eigenaar van uw eigen toekomstige huis!

Stap
4

Maak uw wensen kenbaar bij de woonadviseur!

Stap 4

Nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, wordt het tijd dat u uw huis helemaal gaat aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Hiervoor wordt u uitgenodigd voor een kopersgesprek bij de woonadviseur. In veel gevallen kan het zijn dat u dit gesprek al heeft gehad voordat u bij de notaris langs bent geweest. Al uw wensen worden verzameld, geoffreerd en vastgelegd door de woonadvsieur in uw persoonlijke koperskeuzeboek. Hoe eerder u besluit mee te gaan in het proces, hoe meer er mogelijk is. Maar ook in een later stadium proberen we het huis zo goed mogelijk aan te passen aan uw specifieke woonwensen.

Standaard opties

Wanneer o.a. het vastgesteld verkooppercentage van het totaal te verkopen woningen is bereikt, wordt de startdatum van de bouw vastgesteld. Aan de hand van deze startdatum en de uitvoeringplanning worden de deadlines voor de opties in de koperskeuzelijst vastgesteld. Bij voorkeur worden twee deadlines vastgesteld: één voor ruwbouwopties (o.a. indelingsvarianten, trappen, dakramen, buitenlichtpunten) en één voor afbouwopties (tegelwerk, stucadoorswerk, bedrading), eventueel gefaseerd per bouwblok. Wanneer u een woning koopt nadat de bouw is gestart, kunnen opties waarover snel beslist moet worden met een aparte opdracht uitgevoerd worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken als je kiest voor een uitbouw als optie. Zo heeft u meer tijd over om te beslissen over andere (afbouw)opties.

Individuele opties

Het is mogelijk dat u individuele, aanvullende ruw- en/of afbouwwensen hebt, die niet zijn vermeld in de koperskeuzelijst. Uw individuele wensen worden door de woonadviseur in behandeling genomen en getoetst. De eventuele meerprijs van uw wens, alsmede de eventuele consequenties voor de bouwtijd worden berekend en aan u teruggekoppeld.

Stap
5

Bezoek de showrooms en kies uw keuken en badkamer!

Stap 5

Nadat u bij de woonadviseur op gesprek bent geweest ontvangt u een uitnodiging van de showrooms. ln de showroom kunt u als koper uw individuele wensen kenbaar maken met betrekking tot de keuken, het tegelwerk en het sanitair. Ook deze keuzes worden verwerkt in uw persoonlijke koperskeuzeboek. De lijst wordt verwerkt waarna u een aparte offerte van de showrooms ontvangt. Deze moet u voor een bepaalde deadline ondertekenen i.v.m. de planning en werkvoorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Meestal kunt u kiezen uit drie type uitvoeringen:

Basis uitvoering

U kiest voor de uitvoering met aansluitingen zoals vermeld staat in de verkoopdocumentatie.

Luxe uitvoering

U stelt naar eigen inzicht uw uitvoering samen binnen de van te voren vastgestelde (on)mogelijkheden bij de geselecteerde showroom(s).

Casco uitvoering

Het kan voorkomen dat u voor een keuken kiest in samenwerking met een andere showroom leverancier. In dit geval zal alleen het leidingwerk geïnstalleerd worden en komen de kosten voor de standaard uitvoering voor u te vervallen.

Stap
6

Blijf op de hoogte tijdens de bouw van uw woning!

Stap 6

U blijft continu op de hoogte over de voortgang van de bouw via nieuwsupdates op deze website. Regelmatig zal er nieuwe informatie op de website worden geplaatst door de woonadviseur en alle andere betrokken partijen: relevante ontwikkelingen, procedures, interviews en foto’s over de voortgang van de bouw. Op deze manier kunt u alle ontwikkelingen op de voet volgen en hoeft u niks te missen.

Zodra de bouw is gestart zult u worden uitgenodigd voor een kopers informatieavond. Op deze bijeenkomst zal de AM verkoopmanager en woonadviseur bepaalde zaken behandelen: de bouwplanning, de verwachte oplevering toelichten, uitleg geven over het bouwsysteem enzovoorts. Daarnaast is deze bijeenkomst uitermate geschikt om alvast uw nieuwe buren te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje.

Naast informatieavond(en) zullen er ook enkele bouwplaatsbezoeken worden georganiseerd. Tijdens deze bezoeken kunt u uw nieuwe huis in aanbouw op een veilige manier bezichtigen. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers ter plaatse.

Stap
7

Gefeliciteerd! U ontvangt de sleutels van uw nieuwe huis!

Stap 7

Eindelijk, uw huis wordt opgeleverd! U wordt middels een brief uitgenodigd voor de voorschouw én de oplevering van de woning.

De voorschouw

De voorschouw is een vooropname van de woning voor de uiteindelijke formele oplevering. De voorschouw vindt plaats minimaal één week voor de oplevering. U wordt in de gelegenheid gesteld de woning te inspecteren (schouwen), al dan niet in aanwezigheid van een medewerker van woningbouw.

De oplevering

Voor de aanvang van de oplevering legt de woonadviseur de opleverprocedure uit en bespreekt hij/zij hoe de opleverroute in de woning plaatsvindt. Tijdens de rondgang door de woning geeft hij of zij een korte uitleg omtrent de in de woning aanwezige installaties en geeft zo nodig handige tips over de nieuwe woning. Alle eventuele onvolkomenheden worden genoteerd op het Proces Verbaal van Oplevering (PVO). Dit kan eventueel in samenwerking met een door u ingeschakelde derde (bijv. Vereniging Eigen Huis). Woningbouw zal de geconstateerde onvolkomenheden volgens de koop-/aannemingovereenkomst verhelpen.

Wanneer de oplevering is voltooid, het Proces Verbaal van Oplevering (PVO) is ondertekend en de betalingstermijnen zijn voldaan, vindt de sleuteloverdracht plaats. Gefeliciteerd u ontvangt de sleutels van uw nieuwe huis!
Bij de sleuteloverdracht krijgt u uw persoonlijke Woonwenkenboek. Hierin staat alle relevante informatie over het onderhoud van uw nieuwe woning.

Zie planning:

  • Prognose voorschouw & start oplevering
Stap
8

Maak van uw huis uw thuis!

Stap 8

Nu uw woning is opgeleverd wordt het tijd om het helemaal in te richten naar uw eigen smaak! Als u gekozen heeft voor een afwerkingspakket (Victor & Wonen / Vtwonen) dan uw huis al woonklaar bij oplevering!

Mocht u na oplevering onverhoopt nog klachten hebben, dan kunt u een zogenaamd serviceverzoek indienen op de website van woningbouw. Deze zal beoordeeld worden waarna u zo snel mogelijk bericht krijgt. Na de onderhoudsperiode wordt de woning overgedragen aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de nazorgklachten en gaat de garantieperiode in.

Wilt u voor de komende tien jaar verzekerd zijn van goede service en onderhoud aan uw woning? Sluit dan een servicecontract af zodat u volledig zonder zorgen kunt genieten van uw nieuwe thuis.

“Avondviolier Ovezande, ruimte voor het realiseren van je woonwensen”

Contactgegevens Avondviolier Ovezande

Makelaardij Faasse & Fermont B.V.
Makelaar

Makelaardij Faasse & Fermont B.V.

R+ Makelaardij
Makelaar

R+ Makelaardij