Erfpacht bouwgrond

Belangrijkste uitgangspunten erfpacht "nieuwe stijl"

De belangrijkste uitgangspunten van de erfpachtconstructie van gemeente Borsele zijn:

  • eeuwigdurende erfpacht
  • vaste afkoopsom, ongeacht wanneer men de erfpacht afkoopt
  • stabiele partij, zoals de gemeente, die de erfpacht uitgeeft
De erfpacht geeft gemeente Borsele uit tegen dezelfde prijs uit als bij verkoop van de grond. Tegen die zelfde waarde kan ook op elk moment de erfpacht afgekocht worden. De gemeente kan de erfpacht niet opzeggen, omdat het eeuwigdurend is. Het canonpercentage wordt bepaald op het gemiddelde van de rentepercentages van geldleningen met een looptijd van 20 jaar waartegen de gemeente kan lenen bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten welke golden op de eerste dag van de voorafgaande 12 maanden. Dit percentage wordt verhoogd met 0,5% ter vergoeding van administratieve kosten. Het minimale canonpercentage is 3%.

De erfpachtscanon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het CBS.

Rekenvoorbeelden maandelijkse canon

Kaven 2/1 kapwoning Ovezande

Uitgaande van perceel van ca. 252 m2, als type AV2 Bouwnr. 13: 252 m2 x € 165,-- = € 41.580,-- + BTW 21% = € 8.732,-- = € 50.312,50 = grondslag voor erfpacht Jaarlijkse som aan erfpacht (bij huidige erfpachtscanon van 3%) : € 1.509 = € 126 per maand.

Deze erfpachtskosten zijn fiscaal aftrekbaar. Het bedrag aan BTW ter waarde van € 9.355,-- schiet gemeente Borsele voor en hoeft pas terugbetaald te worden op het moment dat de erfpachter er voor kiest de erfpacht af te kopen. Bij doorverkoop van de woning kan de nieuwe eigenaar ervoor kiezen de erfpacht onder dezelfde voorwaarden voort te zetten of de grond te kopen.

Avondviolier Ovezande Ovezande “Ruimte voor het realiseren van je woonwensen”

“Avondviolier Ovezande, ruimte voor het realiseren van je woonwensen”

Contactgegevens Avondviolier Ovezande

Makelaardij Faasse & Fermont B.V.
Makelaar

Makelaardij Faasse & Fermont B.V.

R+ Makelaardij
Makelaar

R+ Makelaardij